Tolir var bryte, vilket betyder att han var kungens fogde på Hovgården, och Gyla eller Gylla var hans hustru. Håkon har identifierats med Håkan Röde, som antas ha samregerat med Inge den äldre i slutet av 1000-talet.

Omkring år 1065 fraktades det sju ton tunga stenblocket till båthamnen. Stenens bildyta placerades så att båtar och skepp på väg in i hamnen skulle se runstenen, det ökade kungsgårdens status. Mälarens vattennivå var då, p.g.a. landhöjningen, ca. fem till sex meter högre än idag och intill stenen finns rester av en forntida kaj. Det innebär att Håkanstenen placerades direkt vid den dåvarande strandkanten.

I dag är runstenen hårt sliten och skör, i huvudsak efter att man eldat sly och ris mot bildytan för att lutningen gav bra drag åt elden. En del av ornamentiken på högra kanten har sedan länge gått förlorad


 


tillsammans med några runor. Påandra ställen finns sprickor och bitar av tunna flak har skalats bort.


På runstenen står det i translitteration:

:raþ| |þu : runaR : ret : lit : rista : toliR : bry[t]i : i roþ : kunuki : toliR : a(u)k : gyla : litu : ris... ...- : þaun : hion : eftiR ...k : merki srni... haku(n) * (b)aþ : rista
och i normalisering:

Rað þu runaR. Rett let rista ToliR bryti i roði kunungi. ToliR ok Gylla letu ris[ta] ..., þaun hion æftiR [si]k(?) mærki ... Hakon bað rista.

och i översättning:

"Tyd du runorna! Rätt lät Tolir, bryte i Roden, rista dem åt konungen. Tolir och Gyla lät rista (dessa runor) båda makarna efter sig till minnesvård ... Håkon bjöd rista."